Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Cơ cấu tổ chức 4 tháng 1, 2017

Tổng số cán bộ: 30 người, được chia làm 05 tổ chức năng: - Tổ Bạn đọc - Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp - Tổ xử lý tài liệu - Tổ Công nghệ thông tin & Xuất bản - Tổ Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp và Website.

Đọc tiếp
Giới thiệu về Thư viện 6 tháng 5, 2016

Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp được hình thành năm 1964, là đơn vị hoạt động thông tin tư liệu chuyên ngành nằm trong hệ thống thư viện các trường đại học.

Đọc tiếp
Nội quy Thư viện 18 tháng 10, 2013

Bạn đọc tham gia tìm kiếm khai thác thông tin và tài liệu của Thư viện phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định sau:

Đọc tiếp
Giờ mở cửa của Thư viện 18 tháng 10, 2013

Tuỳ thuộc vào từng bộ phận mà thời gian phục vụ tại các phòng cũng khác nhau:

Đọc tiếp
Quy định về truy cập Internet thư viện 18 tháng 10, 2013

Bạn đọc thực hiện theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet của chính phủ và các lưu ý sau:

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 5 of 6 kết quả.
của 2