Giờ mở cửa của Thư viện

18 tháng 10, 2013
Tuỳ thuộc vào từng bộ phận mà thời gian phục vụ tại các phòng cũng khác nhau:

1. Phòng đọc tổng hợp; Phòng Luận văn; Phòng Báo, tạp chí

- Thời gian: 7h00 - 21h00

- Mở cửa phục vụ  từ thứ 2 đến thứ 6 (ngày và tối).  Riêng T7 chỉ phục vụ đến 14h00.

2. Phòng Giáo trình (mượn về); Phòng Internet

- Sáng: 7h00 - 11h30

- Chiều 13h30 - 17h00

- Mở cửa phục vụ  từ thứ 2 đến thứ 6.  Thứ 7, CN, ngày lễ nghỉ.

3 . Các Phòng khác: Làm việc giờ hành chính

- Sáng: 7h00 - 11h30

- Chiều 13h30 - 17h00

- Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6.  Thứ 7, CN, ngày lễ nghỉ.


Chia sẻ