Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Hướng dẫn tra cứu và khai thác CSDL Dspace

5 tháng 6, 2013

 Địa chỉ truy cập CSDL Dspace: http://thuvien.vfu.edu.vn/Pages/thu-vien/csdl-so.aspx

(Đăng ký tài khoản trước khi sử dụng theo hướng dẫn: http://172.16.20.10:8888/dspace/help/index.htm)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến với Thư viện điện tử  trường đại học Lâm nghiệp bạn đọc có nhu cầu tham khảo, khai thác các loại hình tài liệu với mục đích học tập , nghiên cứu phải thoả mãn một trong các điều kiện sau:

♦ Là công nhân viên chức thuộc Trường đại học Lâm nghiệp.

♦ Là sinh viên, học sinh thuộc Trường đại học Lâm nghiệp.

♦ Là nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc Trường đại học Lâm nghiệp.

♦ Là khách đến công tác thì phải thông qua Ban giám đốc Thư viện.

♦ Máy tính tra cứu và khai thác phải thuộc mạng nội bộ trong Nhà trường.

 

I.  Đối với bạn đọc lần đầu tiên sử dụng Thư viện điện tử phải đăng ký tài khoản sử dụng qua các bước sau:

♦ Tại banner góc bên phải chọn "Đăng ký".

 

 

 

 

♦ Vào email đã dùng để đăng ký, trong hộp thư đến sẽ có một thư gửi đến của Thư viện điện tử có đường link yêu cầu bổ sung thông tin tài khoản.

 

 

 

 

 

 

 

II. Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi thông tin thành viên trên Thư viện điện tử:

    ♦ Tại banner góc bên phải chọn "Đăng nhập".

 

 

♦ Điền email cá nhân và mật khẩu.

 

 

 

 

 

 

III. Hướng dẫn tìm kiếm trên Thư viện điện tử:

♦ Bạn đọc có nhiều lựa chọn khi tìm kiếm tài liệu tuỳ thuộc vào thông tin đọc giả có:

 

 

 

 

 

III.  Hướng dẫn khai thác tài liệu trong Thư viện điện tử:

♦ Chọn tài liệu cần đọc sau khi tìm kiếm thành công :

 

 

 

 

IV. Hướng dẫn đăng ký nhận thông báo về email khi có tài liệu mới:

    ♦ Duyệt các bộ sưu tập cần đăng ký nhận thông báo:

 

 

 

 

 

 

Chúc bạn đọc thành công.


Chia sẻ