Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp

Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo lịch phục vụ của Thư viện tại địa điểm mới nhà T2 (sau khi chuyển từ T10 xuống) như sau:
Danh mục sách mới tiếng Anh năm 2017
Danh mục sách mới tiếng VIệt năm 2017
Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp Thông báo Vể việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 của Trường Đại học Lâm nghiệp