Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp

Danh mục sách mới bổ sung quý I năm 2018
Thư viện trân trọng giới thiệu sách của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tới các quý độc giả.
Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo lịch phục vụ của Thư viện tại địa điểm mới nhà T2 (sau khi chuyển từ T10 xuống) như sau:
Danh mục sách mới tiếng Anh năm 2017