Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp

Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo lịch phục vụ của Thư viện dịp nghỉ hè (từ ngày 09/7/2018 đến 12/8/2018) như sau:
Danh mục sách mới bổ sung quý I năm 2018
Thư viện trân trọng giới thiệu sách của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tới các quý độc giả.
Danh mục sách mới tiếng Anh năm 2017