Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp

Danh mục Sách bổ sung năm 2016
Thông báo Về việc Bổ sung giáo trình và tài liệu tham khảo năm 2017
Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp Thông báo Về việc Khai thác nguồn tài nguyên nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhân dịp ngày Hội sách Việt Nam, BBT Website Thư viện xin giới thiệu bài viết này để các độc giả hiểu rõ hơn về ngày này cũng như nâng cao tìm tòi, học hỏi nguồn tri thức của nhân loại.